Sneženie komplikuje dopravu, spôsobilo aj výpadky elektriny

26. januára 2018

Druhý stupeň platí pre okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Tu meteorológovia očakávajú, že miestami spadne 20 až 25 centimetrov nového snehu.

Na asi polovici Slovenska sneží a môžu sa tvoriť snehové jazyky a záveje. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Upozorňuje aj na silný vietor v niektorých južných okresoch. Výstrahy sa týkajú západnej polovice Slovenska.

Druhý stupeň platí pre okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Tu meteorológovia očakávajú, že miestami spadne 20 až 25 centimetrov nového snehu. V ostatných okresoch platí výstraha prvého stupňa.

Vozovka je mokrá, cesty prejazdné

V západných okresoch môže napadnúť asi 10 centimetrov nového snehu, na horách 10 až 20 centimetrov. Vodiči by si pri takomto počasí mali dávať väčší pozor.

Podľa webu Slovenskej správy ciest (SSC) sú takmer všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na niektorých miestach sneženie komplikuje dopravu.

Bez elektriny

V okrese Považská Bystrica zostalo od piatkového rána zhruba 1500 domácností bez elektriny. Vplyvom počasia, popadaných stromov, tam je bez prevádzky 20 trafostaníc, informoval hovorca Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie (SSE-D) Miroslav Gejdoš.

K poruche došlo približne okolo 5.30 h. „Týka sa oblastí Sverepec, Belušské Slatiny a Horný a Dolný Lieskov,“ konkretizoval Gejdoš.

SSE-D okrem tohto problému eviduje na území svojej pôsobnosti i ďalšie lokálne poruchy. Pracovníci spoločnosti na ich odstránení pracujú.

Popadali stromy

Vietor a sneženie zamestnali hasičov aj v Trenčianskom kraji. V priebehu štvrtkového (28.12.) večera, noci a piatkového rána absolvovali na území kraja celkom 16 zásahov, informoval ich hovorca Marián Petrík.

“Zásahy sa týkali odstraňovania spadnutých stromov z ciest a miestnych komunikácií, respektíve v jednom prípade hasiči odstraňovali spadnuté stromy zo zaparkovaného osobného motorového vozidla. Celkom v rámci Trenčianskeho kraja v súvislosti s počasím zasahovalo 50 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) so 16 kusmi hasičskej techniky,” uviedol Petrík.

Spadnuté stromy z vozoviek odstraňovali hasiči na viacerých miestach v okrese Myjava, tiež v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Partizánske.

Z osobného auta stromy odstraňovali na Partizánskej ulici v Myjave a z elektrického vedenia v okresoch Považská Bystrica a Ilava.

 

Reklamy

Člen pátracej skupiny spadol do stoky, našiel v nej strateného chlapca

25. januára 2018

Chlapec vyviazol bez zranení, zatiaľ čo člen pátracej skupiny utrpel zlomeninu.

Dieťa, ktoré spadlo do stoky v strednom Rusku, zachránil člen pátracej skupiny, ktorý do nej sám padol. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Ministerstvo pre krízové situácie v Tatárskej republike uviedlo, že pátranie sa začalo vo štvrtok večer po tom, ako rodičia nahlásili, že ich 10-ročný syn je nezvestný.

Desiatky ľudí následne prehľadávali celú dedinu Čeremšan, neďaleký les aj okolie rieky.

Podľa úradov dieťa spadlo do otvorenej stoky, ktorá nebola dobre viditeľná vzhľadom na napadnutý sneh.

Chlapec vyviazol bez zranení, zatiaľ čo člen pátracej skupiny utrpel zlomeninu.

zdroj: aktuality.sk

Kremeľ mrzia zhoršujúce sa vzťahy s USA

24. januára 2018

Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa zhoršili najviac od studenej vojny.

Kremeľ považuje zhoršujúce sa vzťahy s USA za veľké sklamanie tohto roka, vyhlásil v piatok Dmitrij Peskov, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina.

Na otázku o najväčších sklamaniach roku 2017 Peskov odpovedal, že sú medzi nimi „určite“ zhoršujúce sa vzťahy so Spojenými štátmi.

Zdôraznil pritom postoj Kremľa, že Rusko sa usiluje o dobré vzťahy s USA založené na „vzájomnej dôvere a vzájomnom rešpekte“. Na tango však musia byť dvaja, dodal podľa agentúry AP.

Vzťahy ochladli po voľbách

Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa zhoršili najviac od studenej vojny po anexii Krymu Ruskom v roku 2014 a po obvineniach zo zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Obe krajiny prijímali po celý rok rôzne odvetné opatrenia od obmedzení počtu diplomatov na veľvyslanectve a konzulátoch až po schvaľovanie legislatívy zacielenej na štátom vlastnené médiá.

zdroj: aktuality.sk

 

Emócie a city

23. januára 2018

Pojmy emócia a cit sa v bežnej reči často zamieňajú. Vyplýva to z toho, že v tejto oblasti jestvuje istá nevyjasnenosť a terminologická nepresnosť. Sú autori, ktorí chápu emócie a city ako synonymum, pričom uprednostňujú termín latinského pôvodu – emócia (latinské emovere zn. vzrušovať, dráždiť; pohyb, nepokoj).

Pri posudzovaní špecificky ľudského emocionálneho odrazu skutočnosti môžeme odlíšiť dve geneticky odlišné hladiny tohto odrazu: emócie ako vývinovo starší a nižší typ a city, vývinovo mladší, špecificky ľudský typ emocionálneho prežívania a odrážania.

Emóciami v užšom zmysle slova (alebo tzv. nižšími citmi) nazývame najjednoduchšie zážitky spojené s uspokojovaním alebo neuspokojovaním primárnych (základných, organických) potrieb. Sú úzko späté s potrebou jedenia, pitia, čerstvého vzduchu, ochrany pred chladom, so sexuálnymi potrebami atď. Súvisia s motiváciou. Napokon každú motiváciu sprevádzajú určité emócie. Emócie sú vyvolávané momentálnou, okamžitou situáciou. Sú záležitosťou bezprostredných vnútorných stavov organizmu či pôsobenia aktuálnych situačných podnetov. Zmenou situácie či vnútorného stavu organizmu spravidla okamžite miznú. Elementárne emócie sú vlastné človeku už od útleho veku. V podstate prvý plač dieťaťa možno pokladať za počiatok jeho emocionálno-citového života. Emócie v úzkom zmysle slova sa vyskytujú aj u zvierat. Avšak od emócii zvierat sa aj najjednoduchšie emócie človeka odlišujú predovšetkým tým, že ich človek uspokojuje v súlade s požiadavkami spoločnosti, že sú to emócie spoločenskej bytosti.

City  

Charakterizujeme ako psychický zážitok spojený s uspokojovaním vyšších, sekundárnych, špecificky ľudských potrieb, ktoré vznikajú v priebehu spoločensko-historického vývinu ľudstva. City vznikajú len na určitej úrovni intelektu a odrážajú vzťah ku konkrétnym predmetom a javom objektívnej skutočnosti.

City sa vyznačujú predovšetkým kladným alebo záporným vzťahom k tomu, čo ich vyvoláva (príklady). Základom rozličného vzťahu k predmetom a javom sú predovšetkým zvláštnosti samotných predmetov a javov. Najdôležitejší je tu význam, ktorý tieto predmety a javy majú v našom živote a v tej situácii, v ktorej sú práve dané (napr. potrava, ak sme sýti). Ďalej tu majú veľký význam naše spomienky späté s prežívaným predmetom alebo javom (príklady – stačí ak si spomeniem na vojnu). Mnohé javy v nás vzbudzujú veľmi zložité city, ktoré zahrňujú tak spokojnosť, ako aj nespokojnosť ( napr. prekonávanie prekážok – prekážka vyvoláva nespokojnosť, ale jej prekonávanie spokojnosť).

Charakteristické pre city je vzrušenie a uspokojenie, ktoré v nás vyvolávajú. Hnev často prebieha v podobe jasne vyjadreného vzrušenia, radosť sa môže prejavovať v jednej i v druhej forme.      City v značnej miere ovplyvňujú i činnosť človeka. Podľa tohto vplyvu ich možno deliť na: 1. stenické, ktoré činnosť človeka zvyšujú a 2. astenické, ktoré životnú činnosť človeka znižujú.

Charakteristické znaky citov   

Zo všetkých doteraz preberaných psychických procesov city najlepšie charakterizujú subjektívnosť človeka. Prvým a podstatným znakom citov je teda ich subjektívnosť, t.j. úzke spojenie s naším Ja. Podľa tohto znaku sa city aj charakterizujú ako subjektívne prežívaný vzťah človeka k tomu čo poznáva, robí. Druhým znakom citov je ich spontánnosť, t.j. tá vlastnosť, že sú vyvolávané bez nášho vedomia, chcenia. Naše vedomie a chcenie samozrejme má istý vplyv na naše city, ale v popredí je ich autonómnosť, spontánnosť. Ďalším znakom citov je, že nie sú vyvolávané bezprostredne vonkajším podnetom, ale predpokladajú vždy nejaký vnem alebo predstavu, na ktoré sa pripájajú. Tak dostávame vzťah citu k objektom a v tomto zmysle hovoríme o predmete citu ako o čiastočnej príčine jeho vzniku. Ďalším znakom je aktuálnosť citov, t.zn., že si ich nemôžme udržať v tej istej podobe. Nový zážitok na rovnaký predmet alebo jav bude vždy, aj keď nepatrne, ale predsa len iný, odlišný od predchádzajúceho. A napokon posledným znakom citov je ich polarita. City sa pohybujú medzi dvomi p. City sa pohybujú medzi dvomi pólmi: príjemný – nepríjemný; láska – nenávisť, atď.

City zvláštnym spôsobom menia životnú činnosť človeka. Pod vplyvom citov sa vo väčšej alebo menšej miere mení činnosť vnútorných orgánov človeka, obehu krvi, dýchania, zažívania a žliaz s vnútornou sekréciou. Značné premeny možno pozorovať i v mimike a v pantomimike. Dôležitá je i vokálna mimika, t.j. vyjadrenie citu v intonácii a zafarbení hlasu.     Teórie citov

Na vysvetlenie citového života sa v priebehu vývinu psychológie vytvorilo viacero teórií, z ktorých najznámejšie sú teória Jamesa-Langeho a talamická teória Cannona.   Teória Jamesa-Langeho sa tak nazýva preto, lebo ju nezávisle skoncipovali Američan Wiliam James a dánsky fyziológ Lange. Podľa tejto teórie telesné zmeny priamo nasledujú vnímanie vzrušujúcej situácie a pociťovanie týchto zmien, to je práve cit, emócia. Nie teda ako hovorí teória prostého rozumu, že vnímame situáciu, ktorá vyvoláva citový zážitok, máme túto citovú skúsenosť a potom sa správame emocionálne, že táto emocionálna skúsenosť dáva vznik vnútornostným a kostrovým reakciám. Bežne totiž povieme: stratil som peniaze, som smutný, a preto plačem, alebo stretnem medveďa, naľakám sa a utekám. James-Langeho teória neuznáva toto poradie, teda situáciu, emocionálnu skúsenosť a telesnú reakciu, ale kladie telesnú reakciu hneď k situácii a až potom prichádza emocionálna skúsenosť (neplačeme preto, že sme smutní, ale sme smutní, pretože plačeme, sme naľakaní, pretože sa chvejeme atď. Táto teória získala veľa prívržencov, ale aj odporcov. Ako najzávažnejší argument proti nej sa uvádza, že pri prerušení spojenia medzi miechovými nervovými dráhami a teda aj sympatickými a medzi kôrou, emocionálne správanie nebolo narušené (pokusy sa robili na zvieratách i na zranených ľuďoch). Talamická teória – v dnešnej podobe sa u ňu zaslúžili najmä Cannon a Bard. Odlišuje sa od predchádzajúcej najmä v tom, že hlása nezávislosť emocionálnej skúsenosti (zážitku) od emocionálneho správania (výrazy tváre, činnosť vnútorných orgánov, telesné pohyby). Kým James-Langeho teória hovorí, že emocionálnou skúsenosťou je uvedomovanie si telesných zmien, talamická teória predpokladá, že emocionálny zážitok a emocionálne správanie vznikajú súčasne výbojom vzruchu z talamu.Cannon uvádza schému na znázornenie svojej teórie, podľa ktorej vzruchy zo zmyslového orgánu, ktorý postihuje situáciu, idú po prepojení do hypotalamu a odtiaľ jednak do kôry a jednak do vnútorných orgánov a kostrového svalstva. Keďže talamus je bližšie ku kôre, emocionálna skúsenosť predchádza telesným zmenám. Talamická teória, ako aj James-Langeho teória pripúšťa, že kôra môže podnietiť alebo utlmiť emocionálne správanie. Možno konštatovať, že aj táto teória má svoje nedostatky a vyčerpávajúcu teóriu sa dodnes nepodarilo vytvoriť.   Delenie citov na afekty, nálady a vášne

Oblasť citových zážitkov je veľmi rozmanitá a zaviesť nejaké delenie nie je ľahké. Najčastejšie sa pri delení prihliada na intenzitu citového zážitku, alebo sa city delia z hľadiska ich obsahu, teda predmetu, na ktorý sa viažu. Pokiaľ ide o osobitné formy citov z hľadiska ich intenzity a dĺžky trvania rozlišujeme tri základné druhy.

1. Afekty – intenzívne, hlboké city, ktoré sa vyznačujú krátkym trvaním a búrlivým priebehom. Veľmi silne sa tu prejavujú telesné výrazy citu, zmena mimiky tváre, pohyby končatín i celého tela (napnutie tváre, stisnutie zubov, zatínanie pästí, roztvorenie náručia, útočné pohyby atď.), vonkajšie prejavy zmien vnútorných orgánov (zmenený dych, začervenanie, zblednutie, slzenie, potenie). Afektami môže byť rozčúlenie, hrôza. strach, zlosť, nenávisť, oduševnenie, zaľúbenie, búrlivá radosť). Ako charakteristické sa tiež pri afektoch uvádza zastavenie činnosti predstáv, neschopnosť logického úsudku, neschopnosť ovládania svojho správania. Nesmieme však na základe toho usudzovať, že človek si v afekte svoje činy neuvedomuje, a preto že nie je za nich zodpovedný. Aj v stave najsilnejšieho záchvatu hnevu si človek uvedomuje, čo robí a môže sa ovládať, pravda, stojí veľké vypätie vôle. V bežnej reči sa niekedy slovo afekt zamieňa za slovo vášeň. Z psychologického hľadiska však slovu vášeň prikladáme iný význam.

2. Vášeň (náruživosť) je tiež veľmi intenzívny a hlboký cit, ktorý však na rozdiel od afektu vykazuje dlhodobé trvanie a je spätý s vôľou človeka, s jeho činnosťou, t.j. dáva mocný impulz ku konaniu. Vášňou sa môže stať láska k umeniu, vede ale i k ľuďom, potom i kladný vzťah k nejakému predmetu, z čoho vyplývajú napríklad vášne zberateľské, pestovateľské a pod. Ĺudia sa stupňom vášnivosti od seba veľmi líšia. Niektorí nedávajú svoje city najavo, zostávajú akosi u nich vnútri, hovoríme tu o sentimentálnych ľuďoch na rozdiel od ľudí vášnivých, u ktorých sa ich city prejavujú navonok v ich správaní.

3. Nálady – je to osobitná forma citu, protikladná afektom. Ide o cit slabej intenzity, ale pomerne dlhého (v porovnaní s afektom) trvania. Nálada môže byť veselá, smutná, podráždená, pokojná atď. Nálada teda trvá istý čas a v tomto čase akosi podfarbuje celý duševný život človeka, jeho činnosť. Ako odlišnosť od afektu sa tiež udáva, že pri afektu je jasný predmet tohto citu, kým pri nálade predmet citu zdanlivo chýba. Analýzou však je možno v mnohých prípadoch zistiť príčiny, od ktorých nálada závisí: úspechy, nezdar, fyzický stav, postoje ľudí a pod. Okrem veľkej pestrosti nálad sa celkovo hovorí najmä o nálade dobrej a zlej, pričom dobrá nálada pôsobí priaznivo na ostatné duševné deje a činnosť človeka, kým zlá nálada opačne sťažuje priebeh duševného života. V tejto súvislosti sa preto hovorí, že človek by sa nemal stávať otrokom svojich nálad a mal by vedieť skleslosť a smútok prekonávať.

Vzhľadom na svoj obsah alebo predmet sa city najčastejšie delia na nižšie a vyššie. Pri nižších citoch ide o sprevádzanie takých duševných obsahov ako je pociťovanie, vnímanie, predstavy, pudová činnosť, teda nižšie city sú bližšie k organickým potrebám organizmu. Vyššie city sprevádzajú zložitejšie duševné činnosti, ako je myslenie, chcenie, viažu sa na komplexy duševných dejov. Podľa toho patria medzi nižšie city tie, ktoré sprevádzajú pocity a vnemy človeka. Veľmi výrazne sa viažu citové zážitky s pocitmi čuchovými, chuťovými alebo kožnými ako aj s pocitmi vnútornostných orgánov. Taktiež však sprevádzajú pocity z oblasti zrakovej, napr. farby hodnotíme ako príjemné alebo nepríjemné, veselé, smutné a podobne je to v oblasti sluchovej. Z nižších citov, ktoré sa viažu na pudovú činnosť Jurovský uvádza city vitálne. Viažu sa na také pudové impulzy, ktoré smerujú k udržaniu, obrane alebo zdôrazneniu indivídua. Pri ich uspokojení ide o príjemnú kvalitu citov, pri neuspokojenie o nepríjemnú. Ďalej sem patria i city, ktoré vznikajú z uspokojenia alebo neuspokojenia pudov zameraných na iných ľudí, napr. pudu pohlavného.

Medzi vyššie city, ktoré sa viažu na zložitejšie duševné činnosti a ich komplexy, možno ako typické uviesť city intelektuálne, estetické, mravné a sociálne.   Medzi intelektuálne city patrí napr. údiv, keď je človek zaujatý citovo nezrozumiteľnou otázkou, ďalej cit pochybnosti, keď svoju myšlienkovú činnosť nepokladáme za vyhovujúcu a cit presvedčenosti, keď môžeme obhajovať správnosť svojho názoru. Známy je intenzívny príjemný cit, keď myšlienková činnosť dosiahla svoj cieľ.   Estetické city, ktoré sa zakladajú na našej bohatej duševnej činnosti, a ktorých podstatu tvorí postihovanie jednoty, harmónie, sa vyznačujú príjemnou kvalitou.

Morálne (etické) city súvisia so vzťahom človeka k iným ľuďom a vznikajú tam, kde ľudia svoje vlastné správanie a správanie iných ľudí hodnotia z hľadiska všeobecne platných, danou spoločnosťou uznávaných pravidiel, Pozitívne city vznikajú, keď sme si vedomí, že konáme a iní ľudia konajú v súhlase so známymi morálnymi požiadavkami, negatívne – ak konáme, alebo ak sa koná proti nim.   V tesnej súvislosti s morálnymi citmi sú city sociálne, na ktoré má vplyv historický vývin spoločenského života a ktoré sa viažu na ostatných ľudí, počnúc vzťahom k druhému človeku, ako napr. spolucítenie, cit priateľstva, až po vzťahy k širšiemu okruhu ľudí, k obci, národu, štátu, kde k vedomiu spoločenskej príslušnosti sa viažu city príjemnej kvality.   Vlastnosti: príjemnosť, napätie, vzrušenie a opačne Priebeh citov: vnútorná telesná reakcia /organizmus sa pripraví na akciu/, hodnotenie, či ide o pozitívnu alebo negatívnu udalosť, výraz tváre a reakcia na emóciu.

zdroj: referaty.sk

Úvaha o cestovaní v čase

22. januára 2018

Ktovie aké by to bolo, keby máme možnosť cestovať v čase. Možno by to pre nás niečo znamenalo a možno by sme si povedali že je to zbytočnosť. Bolo by zaujímavé mať nejaký diaľkový ovládač a prepnúť si, kam reálne chceme ísť. Viem že je to niečo čo sa s veľkou pravdepodobnosťou nestane, ale predstaviť si to treba. Aj samotná hrdinka Max Caufield z Life Is Strange mi dala podnet sa nad tým všetkým zamyslieť. Že aké by to bolo skvelé sa pozrieť na nejakú fotku z detstva a vrátiť sa presne do tej časovej osi, keď som bol menší. Po každom rozhovore ktorý by nedopadol dobre a pretočil by sa čas, tak to by bola úžasná predstava. Ale možno keby sa to deje stále, tak by sa nám to moc nepáčilo. Bolelo by človeka celé telo, lebo použitie nejakej schopnosti by nás stálo veľa síl.  Ale keby máme nejaký teleport ktorý by nás preniesol niekam v čase čo by bolo skvelé. Bolo by to niečo zaujímavé a výnimočné čo by nemalo v súčasnej spoločnosti obdobu. Uvidíme čo sa vo svete bude ďalej diať, ale vieme že môžeme čakať rôzne prekvapenia na ktoré sa musíme pripraviť.

Oživenie

21. januára 2018

Učím sa žiť ako najlepšie viem,

nájsť v každom to čo reálne potrebujem,

snažím sa nestratiť v sieti myšlienok,

spoznať aké je to robiť skutočný pokrok,

najradšej by som nikdy nepoznal aké je to byť zlomený,

vždy dokázal každému že viem byť statočný,

oživujem svoje pocity ktoré pália ako láva,

viem že toto je tá jediná správna cesta,

spomenúť si na ľudí čo stáli pri mne,

nezabudli na to čo vo mne skutočne je,

viem že často bojujem zo svojimi pocitmi,

najradšej by som ich utopil v mori,

vyčítam si prečo som sa nepýtal na sesternicu,

že prečo som nedokázal nabrať odvahu,

nerozumel som že prečo som sa vecí bál,

že prečo som sa určitých vecí tak rýchlo vzdal,

prišli iné životné priority a zmeny,

narazil som na nejaké osudové lásky,

prišli radosti a aj veľké starosti,

bolo veľa dverí čo sa predo mnou zavreli,

úsmevy ľudí mi dodávali veľmi veľa sily,

ukazujú mi ako prekonať určité výzvy,

popálil som sa v živote už dosť,

v živote už treba niečo konečne zmeniť,

možno mi príliš veľa vecí utieklo,

ale veľa snov čo som mal sa mi splnilo,

ešte veľa koncertov musím v živote zažiť,

nedovoliť času aby mi dokázal utiecť,

každý jeden moment môže byť pre mňa osudový,

rátam s tým že bude určite aj posledný,

budem sa snažiť využiť každú možnosť čo mám,

svojich snov a pocitov sa nikdy nevzdám,

nedovolím aby ma v živote niečo porazilo,

aby ma niečo v mojom vnútri sklamalo,

ak raz sa stane že nebudem na tomto svete,

tak verím že tu po mne niečo zostane,

moje posolstvá ktoré budú v ľudskom srdci,

myšlienky na ktoré ľudia nikdy nezabudli,

verím že s toto sveta neodídem zbytočne,

 

 

 

 

Byť iný

21. januára 2018

Byť iný znamená sa podrobiť akejkoľvek kritike spoločnosti a začnú prevládať predsudky. Najme to majú ťažké ľudia čo chcú žiť normálny život, ale naše zákony im to priam neumožňujú. Sú to ľudia ktorí svoju orientáciu nevnucujú ľudom, ale zároveň chcú len pochopenie. V živote sa človek ocitne nad priepasťou a začne premýšľať že ktorého človeka dokáže do svojho života prijať. Sú napríklad ľudia čo sa vo svojom tele necítia dobre a začnú rozmýšľať nad operáciou ktorá s nich urobí buď ženu alebo muža. Často sa tí ľudia nevedia nejakým spôsobom zaradiť a niekedy to aj kombinujú. Nie vždy vedia že či sú muži alebo ženy, skrátka v danom momente pribudne jeden termín a to je ono. Často sa rieši že či treba chrániť takýchto ľudí podobne ako je chránená inštitúcia manželstva. Niekedy ľudia prepadajú obave že ak sa schvália registrované partnerstvá, tak tým sa posilnia práva pedofilov a rôznych sexuálnych deviantov ktorí budú ubližovať ženám. Ako nikdy som nejako extra neposudzoval človeka čo sa vo svojom vnútri cíti iný.

Byť iný vždy znamená sa odlíšiť od nejakej skupiny ľudí a ukázať im že miesto na tomto svete je pre všetkých. Ale tí čo robia nejakým spôsobom zle a škodia, tak takí ľudia budú mať ťažké začleniť sa do spoločnosti. Inakosť v skutočnosti nie je riešená iba s pohľadu orientácie, ale aj s pohľadu rasy a farby pleti. Vznikajú také zvláštne obavy že nám všetci ľudia čo majú inú farbu pleti ublížia. Nám maximálne môžu ublížiť len ľudia čo sú ovplyvnený nejakou ideológiou. Ľudia ktorí dostali zlé návyky od ľudí čo sa správajú zle a snažia sa naviesť na to svojich stúpencov. Nikto kto sa narodí nie je zlým človekom, ale je dôležité že kým je človek formovaný. Lebo keď je človek formovaný dobrými ľuďmi tak je tam nádej že si prenesie tie dobré návyky do života. Človek sa môže odlišovať od skupiny ľudí aj svojimi pocitmi a názormi na dané spoločenské udalosti. Nie je pravidlom že treba mať vždy názor na všetko a na všetkých.

Ale občas byť iný znamená aj istý spoločenský extrém a začne sa ľudom vnucovať niečo čo nechcú. Určité veci sa postupne deťom vnucujú aj na školách ako nástroj propagandy. Napríklad to že keď sú dvaja chlapi alebo dve ženy, tak je to vlastne úplne v poriadku. Presne aj toto je súčasť ideológie ktorú sa snažia pretlačiť rôzne organizácie, médiá a rôzne liberálne politické strany. Celkovo si myslím že nie je to férové voči ľudom čo sa snažia napriek orientácii žiť v kľude a bez nejakého mediálneho rozruchu. Mám kamarátku ktorá s tým musí bojovať každý deň a myslím si že to nie je pre ňu vždy najľahšie. Treba myslieť na to ako chrániť určitú skupinu ľudí, ale tak aby nevytláčali zo života ľudí čo preferujú skôr tradičnú rodinu kde sú otec, mama a deti. Aj keď je pravda že ani v tradičnej rodine to nie je vždy ideálne a rozvody sú na dennom poriadku. Často tým trpia deti, lebo niekedy nevedia ako sa k danej situácii majú reálne postaviť.

Často sa pripisuje aj bielej rase ľudí že je rasistická a pri tom takí môžu byť aj ľudia tmavšej pleti s tým dôvodom že sa im nič nestane. Veľmi sa zľahčuje situácia v rámci migrácie a podceňujú sa určité spoločenské riziká. Rasizmus sa stáva slovom ktoré naše elity používajú ako náhle niečo nepasuje do ich pyramídovej hry. Mať odlišné názory na EÚ, politikov a najmocnejších ľudí sveta sa samozrejme trestá. Trestá sa to buď blokovaním na Facebooku alebo na tej sieti človek skončí natrvalo. Povedať niečo odlišné a kritické je zlé, lebo sa tým urážajú najvplyvnejší predstavitelia našej spoločnosti. Ľudia neraz prídu o prácu len preto že povedia niečo čo sa do našej spoločnosti nehodí. Lebo byť politicky nekorektný nie je zrovna v móde.

Rieši sa ako majú byť ľudia tolerantný voči iným rasám a treba sa zamýšľať že kto je voči nim tolerantný. Voči ľudom čo vo vojne bojovali a ktorí sa snažili vybudovať určité štáty. Naši otcovia, starí otcovia, ženy a všetci čo boli v armáde aby nás ochraňovali pred nebezpečenstvom. Dnešná mládež žiaľ toto ako bolo na vojne nikdy nebude poznať a nikdy nebude dostatočne samostatná aby v tomto svete reálne prežila. Pre nich je dôležité že majú bohatých rodičov ktorí im všetko dajú okamžite pred nos bez toho aby pohli prstom. Maximálne budú vyciciavať rodičov a stanú sa s nich len obyčajní darmožráči. Nie všetci budú takí a nájdu sa v spoločnosti aj rozumní ľudia ktorí sa budú odlišovať a budú pozitívnym príkladom pre svet. Ľudia ak nespravia nič pre tento svet, tak bude s toho nič. Ak sa budú pozerať iba na jednu stranu a nebudú počúvať aj názory druhej strany, tak bude ťažké vytvoriť svet kde budeme načúvať oboma stranám.

Keď sa budeme v tomto svete škatuľkovať, tak nedospejeme k žiadnemu riešeniu. Musíme si vypočuť aj názory ktoré sa nám často nepáčia a ktoré patria k inému názorovému prúdu. Tiež nie som zo všetkými ľuďmi úplne stotožnený, ale nebudem ich škatuľkovať a musím si tiež určité názory vypočuť. V tom celom tkvie naša inakosť že vieme tolerovať aj iné názory a nie iba názory ktoré nám pasujú. Byť iný neznamená sa odlišovať iba po výzorovej stránke, ale najme je to o tej rozumovej stránke a o tom či človek nesplieta nezmysly. Dôležité je odlišovať fakty od fikcie a pomenovať veci pravým menom vďaka čomu si vytvoríme vlastný názor.

Uvedomujem si že tieto myšlienky sa nebudú všetkým čítať ľahko. Ako je správne keď ľudia okolo nás by si mali byť rovní. Ale malo by sa to diať tak, aby im to nebolo vnucované a nasilu pretláčané. Mne nevadia ľudia čo majú inú farbu pleti alebo sú inak orientovaný. Len sa mi nepáči niekedy ten dvojaký meter ktorý prevláda v samotnej spoločnosti a samozrejme sa nadobúda pocit že to tak má byť. Rovnosť je správna pokiaľ sa ani jedna strana necíti nejakým spôsobom ukrivdená. Malo by sa riešiť ako chrániť ženy pred násilím tak aby to bolo ošetrené zákonom. Pravdepodobne by na to ani Istanbulský dohovor úplne nestačil, lebo problémy sa majú riešiť komplexne. Ale ak sa nájde nejaký kompromis s ktorým by dokázali byť spokojné obe strany, tak je nová nádej že sa určité veci v živote zmenia k lepšiemu.

.

Neznámy bitcoinový milionár daroval väčšinu na charitu

20. januára 2018

Investoval do Bitcoinu, keď ešte stál len zopár dolárov. Dnes svoj majetok postupne rozdáva na dobročinné účely.

V priebehu niekoľkých rokov sa z neho stal dolárový multimilionár. Napriek tomu zostal pri zemi a nenechal sa pokaziť rýchlo zarobenými peniazmi.

Namiesto užívania ľahko získaných miliónov sa rozhodol pre oveľa ušľachtilejší krok, a to pre charitu.

Krycie meno PineappleFund

Neznámy dobrodinec, ktorý vystupuje na internete pod prezývkou PineappleFund, daroval vyše 5-tisíc bitcoinov (62 mil. €) na dobročinné účely. Informoval o tom web businessinsider.com.

„Bitcoin mi zmenil život. Dnes mám viac peňazí, ako môžem utratiť. Moje ciele a motivácia v živote nemajú nič spoločné s vlastnením miliónov dolárov,“ vysvetlil svoje konanie PineappleFund na portáli Reddit.

Čistá voda a zdravie

Na svojej internetovej stránke pineapplefund.org neznámy filantrop uvádza, že doteraz poslal na charitu 15 miliónov dolárov (12,7 mil. €) na viacero projektov.

Miliónom dolárov napríklad podporil projekt, ktorý zabezpečuje mnohým Afričanom prístup k nezávadnej vode. Rovnakou sumou prispel na program financovania zdravotnej starostlivosti pre chudobných.

Štedrosť PineappleFund najnovšie potvrdila aj nezisková digitálna knižnica Internet Archive, ktorej podaroval taktiež milión dolárov.

Obchodníci zarábajú, aj keď sú zľavy obrovské

19. januára 2018

30, 50, ale aj 80 percent. Sú takéto zľavy vôbec možné? Áno, sú. Obchod zarobí aj tak.

Novoročné výpredaje sú ako druhé Vianoce pre tých, ktorí radi výhodne nakupujú. Zľavy útočia z každej strany v kamenných aj elektronických obchodoch. Niekedy sa až nechce veriť, že obchodníkovi sa takéto veľké zlacnenie oplatí.

Najviac sa zarába na oblečení

V januárových výpredajoch najčastejšie nakupujeme oblečenie. Pre obchodníkov je to zlatá baňa aj v prípade, že predáva nohavice za 10 a tričká za 5 eur.

Marketingový expert Robert Němec hovorí, že ak si obchodník s oblečením zabezpečuje aj výrobu, môže byť jeho marža až 95 percent. Túto stratégiu majú napríklad veľké reťazce s oblečením.

Ak je napríklad cena bundy v obchode 100 eur, náklady na jej výrobu mohli byť iba 5 eur. Reťazce si tak môžu dovoliť naozaj veľké zľavy. Podobne sú na tom aj výrobcovia kozmetiky a parfumov. Tam môže byť marža okolo 70 percent.

„Žiadny predajca si ale nemôže dovoliť ponúkať zľavy vyššie ako časť jeho marže. len tak môže prežiť a byť v zisku. Preto s nami hrajú hru, v ktorej vyhrávajú najmä oni. My našim klientom tiež vopred počítame, koľko košieľ predajú za 1000 korún (asi 38 eur) a koľko vo výpredaji za 700 korún (27 eur) a aká bude celková marža,“ vysvetľuje Němec.

Cenu elektroniky určuje výrobca

Ak ste si na január šetrili kúpu nového televízora, nemohli ste si vybrať lepší čas. Podľa marketingového experta dosahujú marže na elektronike v e-shopoch úroveň asi 20 percent. Obchody tak nevedia poskytnúť zľavu vyššiu ako 10 percent, inak by neprežili.

Väčšina výrobcov však uvádza novinky na trh dvakrát ročne. Obvykle je to v septembri a potom na začiatku roka. Hovorí sa tomu „konzistentná svojvoľnosť“ a vlastne to znamená, že nikto nevie, aká by mala byť primeraná cena za daný produkt.

„Výrobca napríklad môže od e-shopu chcieť 200 eur, a neskôr iba 150 eur za rovnaký produkt, aj keď sú náklady na jeho výrobu iba nejakých 50 eur. E-shop to však môže prezentovať ako zľavu,“ uvádza Robert Němec.

Mozog miluje zľavy

„Keď vidíme vysokú cenu, aktivujú sa nám v mozgu insuly, centrá bolesti. Zľava tak pôsobí ako liek na túto bolesť,“ vysvetľuje Němec.

Obchodníci zľavami útočia na naše praveké inštinkty. Na zľavu musíme reagovať hneď, pretože je tu riziko, že sa tovar vypredá. V dávnych dobách premeškanie príležitosti na získanie kožušiny či jedla „lacno“ znamenalo otázku života a smrti. Dnes to tak už nie je, no mozog nemá rád riziko a preto radí kupovať. Za tú cenu to v tom obchode predsa nenechá.

Zákazníci navyše milujú, keď môžu získať niečo zadarmo. Či už je to tovar v balíku 2 + 1 zadarmo, alebo darček k nákupu. E-shopy túto taktiku využívajú tiež. Napríklad tým, že k objednávke nad určitú sumu je poštovné zdarma.

V zahraničí je lacnejšie

Portál Finweb.sk nedávno upozornil na rozdiely v nemeckej a slovenskej verzii obchodu Alza.sk/Alza.de. Slovenská verzia ponúkala sušič topánok za takmer 80 eur, v Nemecku stál rovnaký výrobok len necelých 17 eur.

Ako je to možné? Robert Němec uvádza, že zahraničné e-shopy si nielenže môžu dovoliť vyššie zľavy, ale ešte aj viac zarobia. Je to jednoduché- zo zahraničného e-shopu si môže tovar objednať ktokoľvek na svete. Zo slovenského iba Slováci.

„Náklady obchodníkov sa v prípade veľkých zahraničných e-shopov rozpustia medzi neporovnateľne väčšie množstvo predaného tovaru. Tiež je tu väčšia pravdepodobnosť, že sa predá aj okrajový tovar,“ hovorí expert na predaj.

Sám klientovi nedávno poradil, aby v obchode zrušil veľkosti tričiek S a XXL, lebo je väčšia pravdepodobnosť, že ostanú ležať na sklade. Veľkí obchodníci si navyše vedia vybaviť lepšiu cenu u výrobcu a tak zvýšiť svoju maržu.

To znamená, že aj keď sú v zahraničí väčšie zľavy, v skutočnosti sú prepočítané tak, aby na nich obchodníci zarobili viac, ako u nás.

„Na takom Black Friday sa pracuje deväť mesiacov dopredu. U nás to takmer nikto nevie robiť, takže sú z toho iba trápne triky,“ uvádza marketingový expert Robert Němec.

zdroj: aktuality.sk

Zámer zriadiť mestský súd v Bratislave Žitňanskej nevyšiel

18. januára 2018

Ministerke spravodlivosti sa v roku 2017 nepodarilo presadiť návrh na zriadenie mestského súdu v Bratislave.

Ministerstvo spravodlivosti má pripravené aj ďalšie modely fungovania súdov v hlavnom meste. Oznámila to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorej sa v priebehu roka nepodarilo presadiť návrh na zriadenie mestského súdu v Bratislave.

V apríli predstavila ministerka návrh, aby päť obvodných súdov v Bratislave nahradilo jeden mestský súd alebo štyri špecializované mestské súdy.

Myšlienka sústrediť prvostupňové súdnictvo pod spoločnú strechu a špecializovať ho, narazila na odpor súdov. Avizovaný plán predložiť na pripomienkovanie zámer do leta, aby ho bolo možné zohľadniť v rozpočte justície na rok 2018, nevyšiel. Žitňanská úlohu presúva do nasledujúceho roka.

Dva modely

„Predstavili sme nejaké dva modely, máme pripravené ďalšie modely, pretože tá debata, ako nastaviť bratislavské súdnictvo z hľadiska špecializácie, môže byť rôznorodá, môže mať rôzne výsledky,“ uviedla ministerka počas stretnutia s novinármi v predvianočnom týždni.

Nové modely bližšie nešpecifikovala. Napríklad by však podľa nej mohli mať niektoré bratislavské súdy stanovenú osobitnú kauzálnu príslušnosť.

„Ja keď som predstavovala vstupný pracovný materiál predsedom okresných súdov v Bratislave, jasne som im povedala, že otváram debatu, že predstavujem nejaké návrhy a že ten výsledok našej debaty môže byť úplne iný alebo aj tretí návrh,“ uviedla s tým, že je pripravená na diskusiu a očakáva korektný prístup z druhej strany.

Budova pre súd Bratislava I

„Je potrebné prijať konečné rozhodnutie,“ uviedol pre TASR predseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský. Podľa toho je prioritným záujmom a nevyhnutnou potrebou pre riešenie otázky súdov v obvode nájsť taký model výkonu súdnictva, aby zabezpečoval poskytnutie spravodlivosti verejnosti v primeranej lehote a v dôstojných podmienkach.

„Z toho pohľadu je potrebné urýchlene prijať rozhodnutie v otázke budovy pre Okresný súd Bratislava I, prípadne rozhodnutie o zriadení alebo nezriadení mestského súdu pre mesto Bratislava,“ doplnil.

Ministerka pri predstavovaní návrhu videla na reorganizáciu bratislavského súdnictva niekoľko dôvodov. Chcela podporiť špecializáciu sudcov v Bratislave a zvýšiť zastupiteľnosť sudcov v rámci špecializácií. Tiež zlepšiť podmienky na ich prácu, aby sa zastavila vysoká fluktuácia na niektorých bratislavských súdoch.

Súdy aj združenia boli proti

Žitňanská však zároveň chcela zvýšiť právnu istotu, aby sa na území Bratislavy zjednotila rozhodovacia prax na úrovni okresu a v neposlednom rade aj vyriešiť priestorové problémy viacerých bratislavských súdov. Verejnosť by sa mohla tiež dočkať rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania.

So zámerom nesúhlasili viaceré bratislavské okresné súdy, ku ktorým sa pripojilo Združenie sudcov Slovenska. Proti bolo i združenie Za otvorenú justíciu, ktoré skonštatovalo, že zriadenie mestského súdu v Bratislave by bolo vážnym zásahom do sústavy súdov v hlavnom meste, ktorý by v horizonte niekoľkých rokov tieto súdy ešte viac destabilizoval.

Viaceré médiá Žitňanskú kritizovali, že jej cieľom je nepriama privatizácia štátneho majetku a predaj doterajších súdnych budov.

zdroj: aktuality.sk