Sami pre seba / Alone for yourself

Čoraz častejšie prichádzam na to že človek musí si nájsť čas pre seba. Musí viac sa spojiť zo svojim vnútorným svetom aby našiel presne to čo potrebuje. Aj ja to tak cítim a viem že do hĺbky chápem čo sa skutočne deje. Viem že si často musím dať rande sám zo sebou, počúvať viac svoje vlastné vnútro. Narodil som sa preto aby nejakým spôsobom napĺňal svoje poslanie ktoré mám. Snažím sa žiť tak aby som nemusel zo svojimi starosťami obťažovať iných. Na niektoré veci je potrebné aby som prišiel sám a bez nejakej pomoci a návodu. Šťastie si v živote musí každý vytvoriť sám aby sa dostal tak kam reálne potrebuje.

Som vďačný za okamihy kedy môžem sám o určitých veciach premýšľať. Že sám jedine dokážem preniknúť do svojho vlastného vnútra. Pochopiť že všetko čo sa deje má svoj prirodzený dôvod. Ja mnoho vecí v živote robím preto, lebo chcem aby moje myšlienky boli užitočné. Nie všetci rozumejú tomu že som introvert a to že si každú myšlienku potrebujem premyslieť. Cítim že všetko čo mám v hlave môže ovplyvniť nielen mňa, ale aj ostatných ľudí okolo mňa. Ja často cítim že sa k určitému pocitu dokážem vrátiť keď zavriem oči. Keď na chvíľu dokážem opustiť vonkajší svet a viac sa premiestniť do svojho vlastného vnútra.

Je jedna skvelá meditácia ktorú počúvam a kde je vyjadrené že sa dá kedykoľvek ku tomu pocitu v nej vrátiť. A myslím si že ku mnohým pocitom sa vraciam lebo sú príliš živé. Lebo niekedy ako môžu byť radostné, tak zároveň môžu byť aj bolestivé. Uvedomujem si že v niektorých okamihoch ma môžu slová raniť aj keď nedám najavo že sa ma dotkli. Ale nejako vo svojom vnútri vždy odpustím, lebo si uvedomím že nemá význam kohokoľvek súdiť. Aj pri filme Chatrč som to pochopil, že aj keď nám v živote niekto ublíži nemôžeme mu to oplatiť rovnakou mincou. Keď príde nejaká ťažká a miestami až traumatická situácia trvá veľmi dlhý čas kým sa s ňou vyrovnáme. Pochopíme že po určitom čase sa tá rana ktorú môžeme mať na duši zmenší. Precitneme a odpustíme ľudom ak nám nejako dokázali ublížiť len sme im to nikdy nedokázali povedať.

Začal som počúvať ambientné skladby lebo mi vždy pomáhajú nájsť východisko. Nech cítim vo svojom živote akúkoľvek neistotu viem že sa dá s toho dostať. Viem že tu budú aj tí dobrosrdeční ľudia vďaka ktorým dokážem rásť. Cítim že keď nad niektorými vecami premýšľam samostatne Lebo keď je človek z niekým tak na to nepríde okamžite. Keby sme viac počúvali svoje vnútro nie iba to čo nám hovoria druhí ľudia všetko by bolo lepšie. Ak majú ľudia z niečím problém, tak je to v skutočnosti len ich problémom. Snažím sa neobťažovať svoje okolie vecami lebo nevidím v tom absolútne žiaden zmysel. Lebo hlbšie premýšľam o živote a o určitých následkoch.

A ani sa necítim vyčerpaný ak robím niečo čo ma v skutočnosti baví. Lebo moja vnútorná sila vďaka nej hlbšie spoznávam samého seba. Myslím si že na pokraji toho všetkého existuje silné vnútro. Ja som šťastný ak svoje pocity mám v skutočnosti s kým zdieľať. Ak cítim že niekto mojim pocitom naozaj rozumie a nie som v tom sám. Môj vnútorný svet je tak bohatým že sa nemám kedy nudiť. Vždy nájdem niečo vďaka čomu prídem na úplne iné myšlienky. Asi toto je moje poslanie hľadať neustále nové spôsoby ako správne žiť svoj život.

Čim sme starší prichádzame na to že je potrebné aby sme tu boli sami pre seba. Aby sme sami našli niečo čo prinesie do nášho života vnútorný mier. Ja som svoj pokoj našiel v komunite pokojných ľudí a v hudbe. Lebo cítim že toto je tá správna cesta ktorou mám ísť. Cesta na ktorej dokážem nájsť svoje vnútorné šťastie je pre mňa tou správnou. Lebo na nej budú ľudia pri ktorých viem že ma skutočne podporia. A za to budem vždy veľmi vďačný. A to ma vnútorne bude vždy veľmi tešiť že mám okolo tých najlepších ľudí čo sú tu so mnou.

Teší ma že som sa dostal do tohto pre mňa dôležitého štádia života. Kedy si viac uvedomujem že mnoho ľudí skutočne stojí za mnou. Či v reálnom a aj vo virtuálnom priestore ich mám dostatok. Lebo do môjho vlastného vnútra môže kráčať len s tými správnymi priateľmi. Lebo na ceste viem že sa dostanem k tomu správnemu cieľu. A napriek tomu mnoho ľudí by si mali nájsť čas sami na seba. Mali viac premýšľať nad svojimi myšlienkami a nad tým ako sa dá ísť ďalej. Lebo nie je nič krajšie ako len zatvoriť oči a prepojiť svoju dušu z vnútorným svetom.

Anglická verzia (English Version)

More and more often I find that one has to find time for oneself. He needs to connect more with his inner world to find exactly what he needs. I feel that way too and I know that I understand in depth what is really going on. I know I often have to date myself, listen more to my own insides. I was born to fulfill my mission in some way. I try to live so that I don’t have to bother others with my worries. For some things I need to come up alone and without some help and instructions. Everyone has to create happiness in life in order to get where they really need it.

I am grateful for the moments when I can think about certain things myself. That I can only penetrate into my own interior. Understand that everything that happens has a natural reason. I do many things in life because I want my thoughts to be useful. Not everyone understands that I’m an introvert and that I need to think about every thought. I feel that everything I have in my head can affect not only me, but also other people around me. I often feel that I can return to a certain feeling when I close my eyes. When I can leave the outside world for a while and move more into my own interior.

There is one great meditation that I listen to and where it is expressed that one can return to that feeling at any time. And I think I come back to many feelings because they are too alive. Because sometimes as they can be joyful, they can also be painful. I realize that at some point my words can hurt me, even if I don’t show that they touched me. But somehow I always forgive myself inside, because I realize that it doesn’t make sense to judge anyone. Even with the film Chatrč, I understood that even if someone hurts us in life, we can’t repay it with the same coin. When a difficult and sometimes traumatic situation comes along, it takes a very long time to deal with it. We will understand that after a certain time, the wound we may have on our souls will decrease. We will wake up and forgive people if they have somehow hurt us, we have never been able to tell them.

I started listening to ambient songs because they always help me find a way out. No matter how insecure I feel in my life, I know I can get over it. I know that there will be those kind-hearted people thanks to whom I can grow. I feel that when I think about some things on my own, because when a person is someone, it doesn’t come to that immediately. If we listened more to our insides, not just what other people tell us, everything would be better. If people have a problem with something, then it’s really just their problem. I try not to bother my surroundings with things because I see absolutely no sense in it. Because I think more deeply about life and certain consequences.

And I don’t even feel exhausted if I do something that I really enjoy. Because, thanks to her, my inner strength gets to know myself more deeply. I think there is a strong inside on the verge of it all. I’m happy if my feelings I really have with whom to share. If I feel that someone really understands my feelings and I’m not alone in it. My inner world is so rich that I never get bored. I always find something that brings me to completely different ideas. Probably this is my mission to constantly look for new ways to live my life properly.

The older we get, the more we need to be here for ourselves. So that we can find something for ourselves that will bring inner peace to our lives. I found my peace in the community of peaceful people and in music. Because I feel this is the right way to go. The path on which I can find my inner happiness is the right one for me. Because there will be people on it who I know will really support me. And I will always be very grateful for that. And internally, I will always be very happy to have around the best people who are here with me.

I am glad that I have reached this important stage of my life. When I become more aware that many people are really behind me. Whether in real or in virtual space, I have enough of them. Because he can only walk inside me with the right friends. Because on the way, I know that I will get to the right destination. And yet many people should find time for themselves. They had to think more about their thoughts and how to move on. For there is nothing more beautiful than just closing your eyes and connecting your soul to the inner world.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: