Archív pre 2 januára, 2015

Nový rok prináša nové zmeny: Podnikatelia, vodiči a všetci ostatní, zbystrite pozornosť!

2. januára 2015

BRATISLAVA – Zákonodarcovia ani tento rok nezaháľali a pripravili niekoľko zmien, ktoré treba určite vedieť! Na to, aby ste vykročili tou správnou nohou vpred, je dobré vedieť, aké zmeny v zákonoch čakajú od nového roka. Aby ste boli pripravení na každú zmenu, prinášame prehľad tých najdôležitejších zmien, ktoré by vám nemali utiecť. Na čo si treba dať pozor?

Podnikatelia, živnostníci a zamestnanci

Zamestnanec s minimálnou mzdou nebude od budúceho roka platiť odvody

Nárok na OOP majú mať tí ľudia, ktorí zarobia maximálne 570 eur mesačne. Ľudia s vyššími príjmami budú zdaňovaní rovnako ako doteraz. Zamestnanec s minimálnou mzdou nebude platiť žiadne odvody.  Toto opatrenie sa má dotknúť viac ako pol milióna zamestnancov pri odhadovaných fiškálnych nákladoch vo výške 146 miliónov eur.

Ako vyplýva z návrhu, OOP bude vo výške 380 eur mesačne, respektíve 4560 eur ročne. S rastom príjmu o jedno euro klesne suma odpočítateľnej položky o dve eurá. Napríklad človek, ktorého mzda bude vo výške 450 eur mesačne zaplatí na zdravotných odvodoch 8,40 eura, namiesto súčasných 18 eur. Odvody klesnú aj zamestnávateľovi. Ten totiž namiesto súčasných 45 eur, po zavedení OOP zaplatí za zamestnanca 21 eur.

Daňové priznanie za rok 2014

Daňové priznanie bude musieť podať každý, kto vykázal zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 €, ako aj daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Daňové licencie

Právnické osoby budú po prvýkrát platiť daňové licencie. uvedené sa týka len firiem, ktoré za rok 2014 vykázali daňovú stratu alebo im na základe daňového priznania vyšla nižšia daňová povinnosť, ako je stanovená výška daňovej licencie. Daňové licencie neplatia živnostníci.

Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby

Právnické osoby, ktoré vykážu zisk, budú platiť daň 22 %. DPH zostáva na 20%.

Zmena daňových základov

Zostane na posúdení podnikateľa, či si uplatní 80 % odpis na majetok, ktorý využíva aj na súkromné účely, alebo ho odpíše presným pomerom jeho využívania na podnikateľské, resp. osobné účely. Podnikateľ si dá do nákladov toľko výdavkov, koľko ich využíva na podnikanie.

Z návrhu tiež vypadlo zrušenie 80 % paušálnych nákladov na spotrebované pohonné hmoty a zvýšil sa počet dokladov, s ktorými možno využívať virtuálnu registračnú pokladnicu z 300 na 1 000 mesačne. Podľa spoločnej správy sa tak z novely vypustil zoznam majetku, ktorý môže byť okrem podnikania využívaný aj na osobnú spotrebu. Ak by si podnikateľ dal do nákladov celú sumu, ktorú uhradil napríklad za práčku, musel by daniarov presvedčiť, že v nej neperie bielizeň aj pre svoju rodinu.

Zmeny v odpisoch

Medzi najdôležitejšie zmeny patria zmeny v odpisoch. Odpisy znížia daňový základ, z ktorého sa počíta firmám daň. Čím viac majetku sa odpisuje, o to vyšší je daňový základ a firma zaplatí štátu vyššie dane. Týmto opatrením chce Smer vybrať 70 miliónov eur. Podľa dôvodovej správy k materiálu to má pomôcť v konsolidácii verejných financií.

Od budúceho roka sa tak rozšíri počet odpisových skupín zo 4 na 6. V konečnom dôsledku sa skráti odpisovanie výrobných technológií z 12 na 8 rokov, na druhej strane sa však až dvojnásobne predĺži odpisovanie nevýrobných nehnuteľností na 40 rokov. Toto opatrenie sa stalo zrejme najväčším terčom kritiky zo strany opozície. Tá vyčítala vláde retroaktivitu, oslabovanie udržateľnosti verejných financií aj príliš veľkú zmenu v odpisovaní budov, ktorá podnikateľom nabúra finančné plány.

Odhlasovacia a prihlasovacia povinnosť pre SZČO

Od 1. januára 2015 sa ruší prihlasovacia a odhlasovacia povinnosť na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe a zavádza sa povinnosť Sociálnej poisťovne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného poistenia, ako aj výšku poistného.

Sociálna poisťovňa bude musieť písomne oznámiť SZČO vznik jej povinného sociálneho poistenia, jej vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a taktiež ďalšie povinné údaje.

Prepočítanie starobného dôchodku pri výkone zárobkovej činnosti

Od 1. januára 2015 zákon umožní poistencom, ktorí po priznaní starobného dôchodku ďalej vykonávajú zárobkovú činnosť, požiadať o tzv. prepočet sumy starobného dôchodku raz ročne, bez ohľadu na to, či výkon zárobkovej činnosti ukončia, alebo v ňom pokračujú. Do 31. decembra 2014 je takýto prepočet možný len po zániku dôchodkového poistenia.

Strop na autá

Ďalšími zmenami v zákone je často medializované limitovanie vstupnej ceny osobných automobilov podnikateľov s nízkym daňovým základom hranicou 48 tisíc eur. Zrušenie lízingového spôsobu odpisovania u hmotného majetku obstarávaného finančným prenájmom, zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie na prepojené spoločnosti či rozšírenie transferového oceňovania.

Zdania sa aj farmafirmy

Zmení sa spôsob zdanenia zamestnaneckých benefitov vo forme nepeňažného plnenia. Zavedie sa zrážková daň farmafirmám z peňažných plnení poskytovaných lekárom a samozdanenie lekárov z darov a iných nepeňažných plnení od farmaceutických firiem. Cez zákon sa taktiež zvyšuje podpora výskumu a vývoja dodatočným odpočtom 25 % nákladov vynaložených na výskum a vývoj. Ani v tomto bode sa však návrh nevyhol kritike zo strany opozície. Jej poslanci totiž tvrdia, že formulácia tohto bodu je vágna a vytvorí priestor na jeho zneužívanie zo strany špekulantov.

Elektronické pokladnice

Ďalšia zmena súvisí s používaním virtuálnych registračných pokladníc. Pôvodný návrh umožňoval jej použitie len tomu subjektu, ktorý evidoval menej ako 300 pokladničných dokladov mesačne. Testovaním sa však zistilo, že systém zvládne aj väčšie množstvo dokladov, preto sa hranica zvyšuje na 1000 dokladov za mesiac.

Schválená novela taktiež zavádza povinnosť používania registračných pokladníc pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov. Do zákona sa doplnili aj ďalší poskytovatelia služieb, ktorí budú musieť používať registračnú pokladnicu, a to cez pozmeňujúci návrh Antona Martvoňa (Smer-SD). Pokladničný doklad tak budú musieť vydávať napríklad aj prevádzkovatelia súkromných bezpečnostných služieb. Priniesť majú 54 miliónov.

Superodpočty nákladov na výskum

Štát chce do budúcnosti podporiť firmy, ktoré sa venujú výskumu a vývoju, a to takzvaným superodpočtom nákladov. V praxi by to malo fungovať tak, že podnikatelia si náklady vynaložené počas roka na výskum a vývoj budú môcť navýšiť o ďalších 25 %. Okrem toho si budú môcť o štvrtinu navýšiť aj mzdové náklady vrátane odvodov, ktoré reálne vynaložili na novoprijatých zamestnancov z radov absolventov stredných a vysokých škôl. Rovnako 25-% navýšenie si firmy budú môcť uplatniť z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Učitelia by už nemali byť prepúšťaní na obdobie letných prázdnin

Učitelia by už počas letných prázdnin nemali dočasne končiť na úradoch práce. Zamedzí tomu pozmeňujúci návrh k novele Zákonníka práce, ktorý schválili poslanci NR SR. Návrh upravuje trvanie pracovného pomeru na určitú dobu pri pedagogických zamestnancoch tak, aby sa končil vždy až 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roku, teda na celých 12 mesiacov školského roku.

Doteraz totiž niektoré školy uzatvárali pracovný pomer s učiteľmi len na obdobie 10 mesiacov, kedy prebieha vyučovanie. Ministerstvo školstva pritom posiela na každého pedagóga mzdový normatív aj počas dvoch mesiacov letných prázdnin.

Toto ustanovenie sa nebude týkať pedagógov, s ktorými bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú z dôvodu zastupovania. Podľa štatistík rezortu práce v júni tohto roku pribudlo do evidencie úradov práce 2 059 pedagogických pracovníkov a 1 649 sa ich opätovne od septembra zamestnalo, zväčša na rovnakých školách.

Prečítajte si podrobné zmeny v zákonoch, ktoré platia od 1. januára 2015.

Vodiči

Daň z motorových vozidiel už nebude miestnou daňou, nebude sa riadiť všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých vyšších územných celkov, ale bude určená povinne a jednotne zákonom.

Znamená to, že daň z motorových vozidiel už nebude miestnou daňou, nebude sa riadiť všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých vyšších územných celkov, ale bude určená povinne a jednotne zákonom. – See more at: http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/1804/category/dan-z-motorovych-vozidiel/article/dan-motorove-vozidla-2015.xhtml#sthash.394cNcaH.dpuf

Dávajte si pozor tiež na:

Povinnosť rodičov hlásiť starostlivosť o deti nezrušili

Rodičia budú aj naďalej povinne oznamovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako zabezpečujú starostlivosť o dieťa od dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Splnenie povinnosti nahlásiť štátu spôsob zabezpečenia starostlivosti o dieťa je v súčasnosti podmienkou pre trvanie nároku na prídavok a príplatok k prídavku na dieťa.

Úrady práce a sociálnych vecí podľa poslancov za KDH od 1. februára minulého roka evidovali 4 509 rodičov, ktorí mali povinnosť oznámiť, ako zabezpečujú výchovu svojich 4 562 detí. Povinnosť si splnilo 3 850 rodičov. Inštitút výzvy na splnenie svojej povinnosti použil úrad v 428 prípadoch, z ktorých ani na výzvu nereagovalo 22 rodičov.

zdroj:  topky.sk