Náboženstvo / Scientológia – náboženstvo riadiace myseľ ľudstva

Je jedna téma, ktorú som mal dlhšie v hlave a som si povedal že sa do nej pustím. Nie je to ľahké, lebo je kopec ľudí čo sú zarytí fanúšici danej veci a dokážu sa za ňu krvopotne pobiť. Vlastne ako mnoho ľudí si ani neuvedomuje, že ako je samotné náboženstvo doslova zvrhnuté istým systémom. Prakticky v kostole alebo kdekoľvek nás učia, aby sme si vážili pána Ježiša a nášho spasiteľa v ktorého verí veľká časť ľudí. Kopec ľudí verí v Boha a verí aj v to, že reálne existoval ako daná osobnosť v živote. Všetko čo súvisí z náboženstvom, nemusí byť zlé, ale samotná prezentácia a prevedenie celej tej myšlienky je absolútne zlá. Dlho som sa zaujímal o to, ako to reálne funguje a doslova náboženstvo riadi život každého jedného človeka. Niektorí ľudia chodia do kostola a neskôr ako vyjdú s kostola, tak doslova sa dá povedať že hania Boha. Takýto ľudia nemajú právo čo robiť v posvätnom chráme ako je kostol. Celkovo téma o náboženstve je strašne citlivá a nie všetci ľudia ju dokážu plnohodnotne pochopiť. Ja ako nebudem odhovárať nikoho, aby prestal veriť v Boha, proste človek nech si verí v čo chce, ale hlavne nech má svoj vlastný rozum. Celé náboženstvo je doslova posiate tajomstvami o ktorých nevie takmer nikto a celé jeho pozadie nepoznáme všetci. Náboženstvo samo o sebe má cieľ presvedčiť o tom, ako je dôležité veriť v Boha a ako treba okolo seba šíriť len dobro. Treba treba povedať, že náboženstvo ako môže mať pozitívne stránky, ale môže mať aj tie negatívne stránky.

Ako mnoho ľudí si neraz myslí že zachráni svet a doslova žijú v určitej ilúzii. Teda v náboženstve hlavný princíp je doslova rozvoj duševných a psychických kvalít človeka, teda ľudom je vštepovaná istá náboženská filozofia a potom sa samozrejme šíri ďalej medzi ľuďmi. Boh nie je zlý a človek v neho môže veriť, ale je zlé je to, čo sa prezentuje v samotnej cirkvi. Najviac ma hnevá, keď sa nedodržiava to čo sa povie v kostole, teda to sa týka samotného desatora. Je tam jeden bod, ktorý hovorí že nezabiješ a ten bod sa nedodržiava a nikdy sa nebude dodržiavať. V cirkvi sa prepierajú najväčšie peniaze a neraz niektorí farári zneužívajú svoje vlastné postavenie a často sa rieši ako niektorí zneužívajú svojich veriacich, teda skôr chcem povedať veriace a najme sexuálne. Náboženstvo samo o sebe má neskutočne temné pozadie o ktorom by najradšej nechcel písať nikto. Má strašne mnoho podôb, priam s niektoré praktiky zvrhlé, až prechádzajú do úplnému vymytiu mozgu a rozumu celkovo. Doslova niektorí ľudia sú takí náboženskí fanatici, že budú svojimi prehnanými tvrdeniami že existoval Boh alebo že bol živá osoba, ako sme my. To by sa mohlo povedať aj o Ježišovi Kristovi ako o určitom spasiteľovi, teda netvárim sa, že viem o všetkom, ale si jasne určiť kde je pravda a neschovávať sa za tú pravdu. Niektorí ľudia čo chodia do kostola, tak sa delia na tri skupiny, takých čo veria v Boha, takých čo sú náboženskí fanatici a takých čo sú v náboženskej sekte a veria všetkému, dokonca aj tomu čo nie je pravda. Náboženstvo prakticky má veľký vplyv na svetonázor človeka a na akým spôsobom ho má šíriť.

Tak k tým náboženským fanatikom sa dostanem, treba povedať že sú to ľudia, ktorí sa snažia doslova vnútiť človeka vieru v Boha. Tento systém človeku vymyje mozog, lebo neraz sa tí ľudia okamžite ocitnú v omyle, nie je nikoho povinnosť veriť v Boha, ale každý kto to tak cíti, môže tak učiniť. Mám priateľov čo sú náboženskí založení, ale proste ich neodsudzujem a mám ich svojim spôsobom, lebo oni to ešte robia v tej správnej miere. Vo všetkom v živote si treba určiť svoje hranice, ale nie vnucovať človeku čo mu má veriť, človek je tvor slobodný a je jeho vec čomu verí, teda každý z nás má možnosť výberu. Ale hlavne človek nech verí v samého seba a v svoje vlastné schopnosti. Samozrejme existujú ľudia čo sú v sekte a čo neraz chodia k ľudom domov, teda správne povedané sú to svedkovia Jehovovi. Chodia z letákmi k ľudom domov a lákajú ich do kostola, ale do istých miest kde sa táto sekta nachádza. Treba si uvedomiť, že nie všetkých môžeme odsudzovať a nazývať ich sektármi a nie všetkých treba absolútne odpísať že veria v nejaké veci. Ale niektoré veci, ktoré sa prezentujú nie sú správne a podliehajú zlým hodnotám. Neraz celé náboženstvo samo o sebe je podvodom a ľudia v neho veria, ako v nejakú modlu. Teda ľudské presvedčenie je ovplyvnené určitou vierou a tá viera môže človeku buď pomôcť alebo ho totálne zničiť, až prejde do psychického a citového upadnutia. Takže celkovo je cieľ náboženstva ako celku,  ovládať ľudstvo a ovládať jeho myseľ, takže nič dobré čakať človek nemôže. Základ je všetkým veciam veriť a doslova sa im podriadiť, tomu sa vraví geniálny systém a funguje to dodnes.

Najväčší kameň úrazu v náboženstve je niečo, nad čím sa väčšina ľudí pohoršuje a to je scientológia. Scientológia je vrcholom celého náboženstva v ktorom je ľudom vnucované veriť v určité duchovné hodnoty a veriť tomu že je človek nesmrteľnou bytosťou, teda že aj po smrti jeho duša bude niekde lietať.  Teda neraz je aj mnoho svetových osobností, ktorý skúsili byť v scientológii a dodnes k nej prechovávajú vieru. Scientologická viera je ešte mnohonásobne horšia, ako samotná viera v náboženstvo a v jeho filozofiu, teda sicentológia je určitý druh náboženstva. Tí ľudia čo v toto veria, tak prakticky chodia na rôzne kurzy a prednášky, tak okamžite sa stanú na nej závislí a je to proste ako taká rakovina. Celkovo títo ľudia chcú poznať odpovede o pozemskom živote a samozrejme chcú poznať reálnu pravdu o svojom vlastnom živote, len nakoniec sa tú pravdu nedozvedia. Prakticky je zo scientológiou je spojená dianetika, doslova tí ľudia čo sa rozhodli tomu veriť, tak neskôr to na nich zanechá určité následky, ktoré si budú pamätať do konca života a budú vlastne pod psychickou traumou, lebo budú ovplyvnení ľuďmi, čo proste im prednášali. Ich metódy sa neskôr prejavia, ako extrémne zlé a doslova myseľ človeka vôbec nefunguje. S človeka sa stáva okamžite ľudská troska, teda najprv to človek zo začiatku vôbec nepocíti, ale pocíti to až po určitom čase. Neskôr človek pocíti ako ho tí fanatickí ľudia oddelili od rodiny a zároveň sa v človeku snažia budovať  nejaký duchovný rozvoj a snažia ho nebrzdiť, chcú budovať určité duchovné hodnoty a na druhej strane v človeku tvoria trosku. Samotná scientológia bola vytvorená v USA pánom L. Ronom Hubbardom. Ide o určitý systém dogiem, učenia a rituálov, prakticky na týchto troch veciach to celé stojí a na základe toho sa ľudstvo nechalo zmanipulovať.  Prakticky scientológia sa postupne začala šíriť do celého sveta a neraz sa dianetikou a scientológiou zaoberajú kopec ľudí v Česku a na Slovensku.

Scientológia predpokladá, že človek sám o sebe je dobrý a jeho duchovné spasenie závisí čisto iba od neho. Mnoho ľudí predpokladá že scientológia je buď len náboženstvo ktoré je veľmi uznávanou cirkvou, lebo prakticky duševne a duchovne toho človeka môže rozvíjať, alebo je to nebezpečná sekta plná šarlatánov. Samotná scientológia je religióznou filozofiou v tom najhlbšom zmysle slova, so svojim záujmom o plnú rehabilitáciu ľudského duševna, teda jeho schopnosti, jeho vlastné uvedomovanie si a jeho istoty v dôveru vo vlastnú nesmrteľnosť. Každý človek má doslova tri veci, telo, myseľ a thetan, teda je v človeku vštepované do hlavy že je sám o sebe nesmrteľným. teda je možné aj to, že duša človeka môže prejsť do iného tela. Vlastne tým vzniká možnosť určitej reinkarnácie, že duša môže vojsť do tela, môže byť to nezmysel a zároveň to nemusí byť ani pravda.  V skutočnosti je ťažké odhadnúť, čo v skutočnosti môže byť pravdou a čo je fikciou, teda proste sú veci, čo človek nevymyslí. Proste akoby isté veci boli dané a ako by sa mali reálne stať. Samozrejme človeka takéto prednášky, rituály a učenia o novom vedomí môžu okamžite zničiť, teda ho môžu zničiť ľudsky, fyzicky, psychicky a môžu priniesť nejaké choroby, čím sa prejaví následok smrti. Neraz je mnoho dokumentov ktoré o scientológii hovoria že je proste podvod a podvodom je celé naše náboženstvo, len málokto má odvahu hovoriť o verejnosťi, tedda o tom nechcú informovať ani mainstreamové médiá, ktoré najradšej čušia, než by mali povedať veci na pravú mieru, ako reálne sú a ako sa vlastne dejú.

Pre scientológiu a samotnú jej organizáciu sú hlavnými nepriateľmi hlavne psychiatria a vojenský priemysel. V sicentológii ide o hlavný cieľ, dosiahnuť určitý stav, ktorý sa nazýva clear aj keď s tohto pomínania, ide o dosiahnutie operujúceho thetana absolútnej kontroly, nad časom, priestorom, energiou a hmotou. Teda mnoho ľudí vie že scientologické centrum je v USA a zdržujú mnoho ďalších organizácii a aj tie ďalšie menšie cirkvi. Náboženstvo je ovládané mocnosťami, teda určitými ľuďmi, ktorí majú moc ovládať nevedomých ľudí a snažia sa s nich spraviť vedomých a popri tom sa s nich stanú vymleté trosky. Mnoho ľudí cvičí na bradlách a snažia rozvíjať aj fyzického ducha, že človek ak má mať kontrolu nad svojim vedomím, tak musí chodiť na prednášky, cvičiť a počúvať doslova náboženské dristy. Tí čo robia prednášky a tie dané rituály, tak z ľudí automaticky chcú vytrieskať peniaze, ľudom je vysvetlené o čo je reálne ide a skutočnosť je taká, že nevedia do čoho reálne idú, dozvedia sa to na poslednú chvíľu, keď vidia propagačné plagáty a dostanú letáky do ruky, že vtedy sa koná určitá prednáška a že na ňu musia prísť určití ľudia. Ako nemám vyjadriť názor,  ak samozrejme tá myšlienka človeka nejako vnútorne obohatí a pomôže mu. Vážim si tých ľudí čo sa snažia niečo urobiť pre ľudí, ale nepáči sa mi že akou cestou sa to zvrhlo. U nás a v Česku samozrejme vznikli aj Seberevolta Workout, vonku sú rôzne preliezky a iné veci na cvičenie. Ako táto myšlienka je veľmi dobrá, ale jej prevedenie na ňu vrhá a aj na jej predstaviteľov vrhá zlé svetlo, lebo postupne sa praktizujú na ľuďoch prvky dianetiky a scientológie. Ľudia sú doslova izolovaní do rodiny, priateľov a od celého sveta a očakáva sa že budú cvičiť, nasávať nové vedomosti do hlavy a doslova oblbovať ľudí polopravdami, čo môžu byť pravdou a môžu aj klamstvom, ide o hlavný cieľ o dosiahnutie clearu. Ale pravda je taká, že ľudia nemajú svoje telo a ani svoje myšlienky pevne pod ktorou, sú ovplyvnení danými ľudmi a robia presne to čo im je reálne povedané, teda strácajú schopnosť sa rozhodovať sami.

Náboženstvo samo o sebe je kontroverzná téma a spadá do neho úplne všetko. Keď sa na neho poukazuje a poukáže na jeho nesprávne hodnoty, tak sa ľudia rýchlo ohradia že to nie je pravda. Mne je jedno či je človek katolík, evanjelik, ateista, budhista, neporovnávam to, hlavne nech je človek sám sebou. Mnoho biskupov a farárov sa doslova zastávajú svojich metód v náboženstve, len tie metódy majú jediný cieľ. Dosiahnuť aby ľudstvo bolo duchovne ovládané, aby ľudia verili vo veci, ktoré sú nepravdepodobné a často môžu aj skreslené oproti realite. Pri náboženstve si treba udržiavať určitú normu, ktorú človek nesmie presiahnuť. Lebo takýto človek sa rýchlo bude dať zmanipulovať a samotná cirkev ho môže ovplyvňovať najme s tej psychickej stránky. Niektorí ľudia považujú bibliu za posvätnú a nie je všetko v nej pravdivé. Uvádza sa v nej, že samotný Boh stvoril svet a toto je veľký nezmysel ktorému ľudia doteraz veria, takže podľa všetkého bola úplne zle preložená biblia. Mnoho biblických zázrakov nie je pravdivých a v skutočnosti sú podvod. Ako človek čo je správne zmýšľajúci a veriaci, tak by si dokázal spojiť všetky pre a proti. Ale ako samo o sebe je krásne prísť do kostola a zažiť v ňom svadbu dvoch ľudí čo sa skutočne ľúbia a sľúbia si lásku pred pánom Bohom. Mnoho politikov riešilo scientológiu a jej pozadím je strašne veľa vecí, ktoré si bežný človek nedokáže vysvetliť. Sú veci čo sú ešte nepreskúmané a jeho mnoho otázok ktoré sú nezodpovedané. Človek sa nedozvie pravdu, lebo by musel skúmať všetky veci ohľadom dianetiky, scientológie a celkovo náboženstva. Hlavne je dôležité, aby si ľudia nenechali vygumovať mozog a aby mali v sebe hodnoty, ktoré im vštepujú ich vlastní rodičia, ako môžu veriť aj v Boha, ale dôležité je aby človek veril v sám seba, aby dokázal veriť tým, ktorých skutočne má rád a tých ktorí ho nikdy v živote nepodrazia, lebo iba takto môže mať človek čistú a slobodnú mysľ, bez toho aby ho ovplyvnila scientologická viera.

 

 

 

1 Comment »

 1. Pán Blšák, keď raz budete mať možnosť osobne stretnúť či dokonca spoznať živého Scientológa, pravdepodobne sa budete kvôli týmto názorom cítiť veľmi zle, až (ak) zistíte, že váš názor nie je až do tej miery založený na skutočnostiach ako si myslíte.

  Viete, že teraz by sa očakávalo, že nejaký Scientológ napíše podobne štrukturovaný článok na vašu vieru (so všetkými – pozitívnymi i negatívnymi – údajmi pozbieranými z rôznych zdrojov). Prečo ale nenapíše?

  Máte v pláne zaútočiť aj na ďalšie náboženstvá, filozofie, hnutia? Zaútočením mám na mysli pozbierním názorov – pozitívnych i negatívnych – a publikovaním ich?

  A kedy aplikujete podobné kritické myslenie na vašu vieru? Pravdepodobne o nej nájdete dokonca ešte viac nepodložených názorov, očiernení a mis-interpretácií ako by ste očakávali.

  Vaše písanie je plodné, ale načo si vytvárať nepriateľov? Alebo vás toto niekto učí? Nie je tých nepriateľov dosť aj bez toho, aby si človek vytváral nových?

  PS: fakt nie je názor, no napriek tomu si vytvoríte ešte lepší názor o scientológii, či dianetike, ak sa niekedy zastavíte u vás v Liptovskom Mikuláši v centre – majú tam pobočku a budete mať možnosť dostať odpoveď na vaše otázky z prvej ruky


RSS Feed for this entry

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: